Najnovšie články magazínu gadgets.sk:

Čo je gadget?

Gadget je malý technologický objekt (napr. prístroj alebo zariadenie), ktorý má osobitnú funkciu, alebo je často myslený ako novinka. Gadgety sú vždy považované za viac nezvyklé alebo “chytro navrhnuté”, ako obvyklé technologické objekty v čase ich objavu. Gadgety sú niekedy tiež označované ako Gizmos.

Z histórie gadgetov

História slová “gadget” siaha až do 18. storočia, avšak jeho pôvod je sporný. Veľmi rozšírená historka napríklad hovorí o tom, že slovo gadget bolo “vynájdené”, keď Gaget, Gauthier & Cie, spoločnosť, ktorá sa podieľala na stavbe Sochy slobody, vytvorila miniatúrnu verziu pomníku a pomenovala ho po sebe. Túto verziu však popiera fakt, že tento pojem bol už predtým použitý v námorných kruhoch a že zľudovel až po prvej svetovej vojne. Ďalšie zdroje uvádzajú odvodenosť z francúzskeho slova Gachet, ktoré sa používalo na označenie rôznych druhov strelných zariadení, alebo z iného francúzskeho výrazu gage – malý nástroj alebo príslušenstvo. Z ďalších zdrojov vyplýva, že atómová bomba, testovaná v projekte Trinity, bola označovaná krycím menom “the gadget”.

O gadgetoch sa dá veľa dočítať napríklad na www.crunchgear.com.