Najnovšie články magazínu gadgets.sk:

Klasické svetlá sviečok vyzerjú veľmi pekne a efektne, ale treba na ne stále dávať pozor. Predsa len ide o otvorený oheň  a to môže byt nebezpečné, napríklad keď zaspíte. Riešením sú tieto skvelé LED sviečky, ktoré kombinujú vlastnosti klasických sviečok a moderných technológií. LED sviečky sú skutočne z vosku (až na elektroniku). Klasické sviečky sa po krátkom čase vypália, ale tieto vám ostanú stále. Originálny je aj spôsob „zapaľovania“ . Na spodnej strane prepnete tlačidlo do pohotovostného režimu, potom fúknete smerom do vnútra sviečky a ona sa rozsvieti. Každá sviečka má na výber z modrej a realistickej žltej farbe, ktorá pripomína skutočný oheň. Sviečky majú dva rozmery: 4 palce a 6 palcov. Pri menšom type sa ako zdroj energie používajú ploské batérie, pri väčšom 3 AAA batérie. „Horieť“ vydržia až 300 hodín.

Zdroj: http://www.thinkgeek.com  1. Tu môžete nechať komentár?0